logo

Chuyên cung cấp tấm vân đá , tấm nhựa giả đá pvc, vật liệu ốp tường, đá hoa cương pvc, tấm ốp hoa cương toàn quốc...

bn-final-cty

CÔNG TY TNHH TM SX H&X

ĐỊA CHỈ: CỤM KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM

Địa chỉ: 95/55/22 Lô 3 Đường CN13, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM

hotline hỗ trợ

0902 353 307

Lam nhựa ngoài trời

Lam nhựa ngoài trời 03

Lam nhựa ngoài trời 03

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa ngoài trời 04

Lam nhựa ngoài trời 04

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa ngoài trời 01

Lam nhựa ngoài trời 01

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa ngoài trời 02

Lam nhựa ngoài trời 02

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm ốp ngoài trời

Tấm ốp 1 sóng 2D

Tấm ốp 1 sóng 2D

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp 1 sóng 2D

Tấm ốp 1 sóng 2D

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 01

Tấm ốp ngoài trời 01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 02

Tấm ốp ngoài trời 02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 03

Tấm ốp ngoài trời 03

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 04

Tấm ốp ngoài trời 04

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 05

Tấm ốp ngoài trời 05

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 06

Tấm ốp ngoài trời 06

Liên hệ: 0902 353 307

Sàn nhựa 2li có keo

Sàn nhựa 2 li có keo SN8940

Sàn nhựa 2 li có keo SN8940

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8937

Sàn nhựa 2 li có keo SN8937

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8931

Sàn nhựa 2 li có keo SN8931

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8541

Sàn nhựa 2 li có keo SN8541

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8537

Sàn nhựa 2 li có keo SN8537

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN810

Sàn nhựa 2 li có keo SN810

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN809

Sàn nhựa 2 li có keo SN809

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN808

Sàn nhựa 2 li có keo SN808

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN802

Sàn nhựa 2 li có keo SN802

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8936

Sàn nhựa 2 li có keo SN8936

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8938

Sàn nhựa 2 li có keo SN8938

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN805

Sàn nhựa 2 li có keo SN805

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm alu gương

Tấm Alu Gương 04

Tấm Alu Gương 04

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm Alu Gương 03

Tấm Alu Gương 03

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm Alu Gương 02

Tấm Alu Gương 02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm Alu Gương 01

Tấm Alu Gương 01

Liên hệ: 0902 353 307

Lam nhựa Composite

Lam nhựa 30

Lam nhựa 30

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 29

Lam nhựa 29

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 28

Lam nhựa 28

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 27

Lam nhựa 27

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 26

Lam nhựa 26

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 25

Lam nhựa 25

Liên hệ: 0902 353 307

Sàn nhựa ngoài trời

Sàn nhựa ngoài trời 04

Sàn nhựa ngoài trời 04

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời 03

Sàn nhựa ngoài trời 03

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời 02

Sàn nhựa ngoài trời 02

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời 01

Sàn nhựa ngoài trời 01

Liên hệ: 0902 353 307

Sàn nhựa giả gỗ

Sàn nhựa giả gỗ 618

Sàn nhựa giả gỗ 618

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 617

Sàn nhựa giả gỗ 617

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 615

Sàn nhựa giả gỗ 615

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 611

Sàn nhựa giả gỗ 611

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 606

Sàn nhựa giả gỗ 606

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 601

Sàn nhựa giả gỗ 601

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm nhôm kim loại

Tấm nhôm kim loại KL01

Tấm nhôm kim loại KL01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhôm kim loại KL3

Tấm nhôm kim loại KL3

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhôm kim loại KL5

Tấm nhôm kim loại KL5

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhôm kim loại KL4

Tấm nhôm kim loại KL4

Liên hệ: 0902 353 307

Nẹp nhôm

Nẹp nhôm 7

Nẹp nhôm 7

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 6

Nẹp nhôm 6

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 5

Nẹp nhôm 5

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 10

Nẹp nhôm 10

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 9

Nẹp nhôm 9

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 8

Nẹp nhôm 8

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 4

Nẹp nhôm 4

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 3

Nẹp nhôm 3

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 2

Nẹp nhôm 2

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 1

Nẹp nhôm 1

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm tranh 3d

Tấm tranh 3d 12

Tấm tranh 3d 12

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 11

Tấm tranh 3d 11

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 10

Tấm tranh 3d 10

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 9

Tấm tranh 3d 9

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 8

Tấm tranh 3d 8

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 7

Tấm tranh 3d 7

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 6

Tấm tranh 3d 6

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 5

Tấm tranh 3d 5

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 4

Tấm tranh 3d 4

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 3

Tấm tranh 3d 3

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 2

Tấm tranh 3d 2

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 1

Tấm tranh 3d 1

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm ốp tường vân gỗ

Tấm ốp tường vân gỗ QB-06

Tấm ốp tường vân gỗ QB-06

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-05

Tấm ốp tường vân gỗ QB-05

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-04

Tấm ốp tường vân gỗ QB-04

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-02

Tấm ốp tường vân gỗ QB-02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-14

Tấm ốp tường vân gỗ QB-14

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-01

Tấm ốp tường vân gỗ QB-01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-15

Tấm ốp tường vân gỗ QB-15

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-13

Tấm ốp tường vân gỗ QB-13

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm vân đá

Tấm nhựa vân đá UB53

Tấm nhựa vân đá UB53

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB52

Tấm nhựa vân đá UB52

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB67

Tấm nhựa vân đá UB67

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB68

Tấm nhựa vân đá UB68

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB66

Tấm nhựa vân đá UB66

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB65

Tấm nhựa vân đá UB65

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB64

Tấm nhựa vân đá UB64

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB63

Tấm nhựa vân đá UB63

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB61

Tấm nhựa vân đá UB61

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB62

Tấm nhựa vân đá UB62

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB35

Tấm nhựa vân đá UB35

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB06

Tấm nhựa vân đá UB06

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB17

Tấm nhựa vân đá UB17

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB21

Tấm nhựa vân đá UB21

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB56

Tấm nhựa vân đá UB56

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB49

Tấm nhựa vân đá UB49

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB50

Tấm nhựa vân đá UB50

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB33

Tấm nhựa vân đá UB33

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB30

Tấm nhựa vân đá UB30

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB47

Tấm nhựa vân đá UB47

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB46

Tấm nhựa vân đá UB46

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB45

Tấm nhựa vân đá UB45

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB44

Tấm nhựa vân đá UB44

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB43

Tấm nhựa vân đá UB43

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB48

Tấm nhựa vân đá UB48

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB32

Tấm nhựa vân đá UB32

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB31

Tấm nhựa vân đá UB31

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB40

Tấm nhựa vân đá UB40

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB39

Tấm nhựa vân đá UB39

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB38

Tấm nhựa vân đá UB38

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB37

Tấm nhựa vân đá UB37

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB30

Tấm nhựa vân đá UB30

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB23

Tấm nhựa vân đá UB23

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB18

Tấm nhựa vân đá UB18

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB22

Tấm nhựa vân đá UB22

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB24

Tấm nhựa vân đá UB24

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB16

Tấm nhựa vân đá UB16

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB09

Tấm nhựa vân đá UB09

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB02

Tấm nhựa vân đá UB02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB07

Tấm nhựa vân đá UB07

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB05

Tấm nhựa vân đá UB05

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB10

Tấm nhựa vân đá UB10

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB13

Tấm nhựa vân đá UB13

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB19

Tấm nhựa vân đá UB19

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB15

Tấm nhựa vân đá UB15

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB12

Tấm nhựa vân đá UB12

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB14

Tấm nhựa vân đá UB14

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB03

Tấm nhựa vân đá UB03

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB20

Tấm nhựa vân đá UB20

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB08

Tấm nhựa vân đá UB08

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB01

Tấm nhựa vân đá UB01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB28

Tấm nhựa vân đá UB28

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm Xuyên Sáng

Tấm xuyên sáng XS - 1807

Tấm xuyên sáng XS - 1807

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1801

Tấm xuyên sáng XS - 1801

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1802

Tấm xuyên sáng XS - 1802

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1803

Tấm xuyên sáng XS - 1803

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1805

Tấm xuyên sáng XS - 1805

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1809

Tấm xuyên sáng XS - 1809

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1812

Tấm xuyên sáng XS - 1812

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1815

Tấm xuyên sáng XS - 1815

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1816

Tấm xuyên sáng XS - 1816

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1820

Tấm xuyên sáng XS - 1820

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1821

Tấm xuyên sáng XS - 1821

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1823

Tấm xuyên sáng XS - 1823

Liên hệ: 0902 353 307

Lam nhựa

Lam nhựa 24

Lam nhựa 24

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 23

Lam nhựa 23

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 22

Lam nhựa 22

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 21

Lam nhựa 21

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 20

Lam nhựa 20

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 19

Lam nhựa 19

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 18

Lam nhựa 18

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 17

Lam nhựa 17

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 1

Lam nhựa 1

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 2

Lam nhựa 2

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 3

Lam nhựa 3

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 4

Lam nhựa 4

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 5

Lam nhựa 5

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 6

Lam nhựa 6

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 7

Lam nhựa 7

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 8

Lam nhựa 8

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 9

Lam nhựa 9

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 10

Lam nhựa 10

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 11

Lam nhựa 11

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 12

Lam nhựa 12

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 13

Lam nhựa 13

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 14

Lam nhựa 14

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 15

Lam nhựa 15

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 16

Lam nhựa 16

Liên hệ: 0902 353 307

CÔNG TY TNHH TM H & X

Địa chỉ : Cụm Khu Công Nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline : 0902 353 307
Email : [email protected]
http://tamnhuavandapvc.com/

Thống kê truy cập