logo

Chuyên cung cấp tấm vân đá , tấm nhựa giả đá pvc, vật liệu ốp tường, đá hoa cương pvc, tấm ốp hoa cương toàn quốc...

bn-final-cty

CÔNG TY TNHH TM DV H&X

Trụ sở chính : 41 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Địa chỉ: 95/55/22 Lô 3 Đường CN13, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM

hotline hỗ trợ

0902 353 307

Tấm nano ốp tường ốp trần

Gỗ thông công nghiệp

Gỗ thông công nghiệp 01

Gỗ thông công nghiệp 01

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 02

Gỗ thông công nghiệp 02

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 03

Gỗ thông công nghiệp 03

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 04

Gỗ thông công nghiệp 04

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 05

Gỗ thông công nghiệp 05

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 06

Gỗ thông công nghiệp 06

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 07

Gỗ thông công nghiệp 07

Liên hệ: 0902 353 307
Gỗ thông công nghiệp 08

Gỗ thông công nghiệp 08

Liên hệ: 0902 353 307

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp 04

Sàn gỗ công nghiệp 04

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn gỗ công nghiệp 03

Sàn gỗ công nghiệp 03

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn gỗ công nghiệp 02

Sàn gỗ công nghiệp 02

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn gỗ công nghiệp 01

Sàn gỗ công nghiệp 01

Liên hệ: 0902 353 307

Lam nhựa ngoài trời

Lam nhựa ngoài trời 01

Lam nhựa ngoài trời 01

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa ngoài trời 02

Lam nhựa ngoài trời 02

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa ngoài trời 03

Lam nhựa ngoài trời 03

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa ngoài trời 04

Lam nhựa ngoài trời 04

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm ốp ngoài trời

Tấm ốp 1 sóng 2D

Tấm ốp 1 sóng 2D

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp 1 sóng 2D

Tấm ốp 1 sóng 2D

Liên hệ: 0902 353 307
Thanh lam 1 sóng ngoài trời 2D

Thanh lam 1 sóng ngoài trời 2D

Liên hệ: 0902 353 307
Thanh lam 1 sóng ngoài trời 3D

Thanh lam 1 sóng ngoài trời 3D

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 03

Tấm ốp ngoài trời 03

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 04

Tấm ốp ngoài trời 04

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 05

Tấm ốp ngoài trời 05

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp ngoài trời 06

Tấm ốp ngoài trời 06

Liên hệ: 0902 353 307

Sàn nhựa 2li có keo

Sàn nhựa 2 li có keo SN8940

Sàn nhựa 2 li có keo SN8940

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8937

Sàn nhựa 2 li có keo SN8937

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8931

Sàn nhựa 2 li có keo SN8931

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8541

Sàn nhựa 2 li có keo SN8541

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8537

Sàn nhựa 2 li có keo SN8537

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN810

Sàn nhựa 2 li có keo SN810

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN809

Sàn nhựa 2 li có keo SN809

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN808

Sàn nhựa 2 li có keo SN808

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN802

Sàn nhựa 2 li có keo SN802

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8936

Sàn nhựa 2 li có keo SN8936

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN8938

Sàn nhựa 2 li có keo SN8938

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa 2 li có keo SN805

Sàn nhựa 2 li có keo SN805

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm alu gương

Tấm Alu Gương 04

Tấm Alu Gương 04

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm Alu Gương 03

Tấm Alu Gương 03

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm Alu Gương 02

Tấm Alu Gương 02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm Alu Gương 01

Tấm Alu Gương 01

Liên hệ: 0902 353 307

Lam nhựa Composite

Lam nhựa 30

Lam nhựa 30

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 29

Lam nhựa 29

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 28

Lam nhựa 28

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 27

Lam nhựa 27

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 26

Lam nhựa 26

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 25

Lam nhựa 25

Liên hệ: 0902 353 307

Thi công sàn nhựa ngoài trời hồ bơi ban công

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 2

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 2

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 1

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 1

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 4

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 4

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 3

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 3

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 5

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 5

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 6

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 6

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 7

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 7

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 8

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 8

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 9

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 9

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 10

Sàn nhựa ngoài trời hồ bơi 10

Liên hệ: 0902 353 307

Sàn nhựa giả gỗ

Sàn nhựa giả gỗ 618

Sàn nhựa giả gỗ 618

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 617

Sàn nhựa giả gỗ 617

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 615

Sàn nhựa giả gỗ 615

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 611

Sàn nhựa giả gỗ 611

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 606

Sàn nhựa giả gỗ 606

Liên hệ: 0902 353 307
Sàn nhựa giả gỗ 601

Sàn nhựa giả gỗ 601

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm nhôm kim loại

Tấm nhôm kim loại KL01

Tấm nhôm kim loại KL01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhôm kim loại KL3

Tấm nhôm kim loại KL3

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhôm kim loại KL5

Tấm nhôm kim loại KL5

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhôm kim loại KL4

Tấm nhôm kim loại KL4

Liên hệ: 0902 353 307

Nẹp nhôm

Nẹp nhôm 7

Nẹp nhôm 7

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 6

Nẹp nhôm 6

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 5

Nẹp nhôm 5

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 10

Nẹp nhôm 10

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 9

Nẹp nhôm 9

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 8

Nẹp nhôm 8

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 4

Nẹp nhôm 4

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 3

Nẹp nhôm 3

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 2

Nẹp nhôm 2

Liên hệ: 0902 353 307
Nẹp nhôm 1

Nẹp nhôm 1

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm tranh 3d

Tấm tranh 3d 12

Tấm tranh 3d 12

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 11

Tấm tranh 3d 11

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 10

Tấm tranh 3d 10

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 9

Tấm tranh 3d 9

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 8

Tấm tranh 3d 8

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 7

Tấm tranh 3d 7

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 6

Tấm tranh 3d 6

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 5

Tấm tranh 3d 5

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 4

Tấm tranh 3d 4

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 3

Tấm tranh 3d 3

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 2

Tấm tranh 3d 2

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm tranh 3d 1

Tấm tranh 3d 1

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm ốp tường vân gỗ

Tấm ốp tường vân gỗ QB-06

Tấm ốp tường vân gỗ QB-06

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-05

Tấm ốp tường vân gỗ QB-05

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-04

Tấm ốp tường vân gỗ QB-04

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-02

Tấm ốp tường vân gỗ QB-02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-14

Tấm ốp tường vân gỗ QB-14

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-01

Tấm ốp tường vân gỗ QB-01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-15

Tấm ốp tường vân gỗ QB-15

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm ốp tường vân gỗ QB-13

Tấm ốp tường vân gỗ QB-13

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm vân đá

Tấm nhựa vân đá UB53

Tấm nhựa vân đá UB53

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB52

Tấm nhựa vân đá UB52

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB67

Tấm nhựa vân đá UB67

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB68

Tấm nhựa vân đá UB68

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB66

Tấm nhựa vân đá UB66

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB65

Tấm nhựa vân đá UB65

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB64

Tấm nhựa vân đá UB64

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB63

Tấm nhựa vân đá UB63

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB61

Tấm nhựa vân đá UB61

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB62

Tấm nhựa vân đá UB62

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB35

Tấm nhựa vân đá UB35

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB06

Tấm nhựa vân đá UB06

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB17

Tấm nhựa vân đá UB17

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB21

Tấm nhựa vân đá UB21

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB56

Tấm nhựa vân đá UB56

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB49

Tấm nhựa vân đá UB49

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB50

Tấm nhựa vân đá UB50

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB33

Tấm nhựa vân đá UB33

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB30

Tấm nhựa vân đá UB30

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB47

Tấm nhựa vân đá UB47

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB46

Tấm nhựa vân đá UB46

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB45

Tấm nhựa vân đá UB45

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB44

Tấm nhựa vân đá UB44

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB48

Tấm nhựa vân đá UB48

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB43

Tấm nhựa vân đá UB43

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB32

Tấm nhựa vân đá UB32

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB31

Tấm nhựa vân đá UB31

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB40

Tấm nhựa vân đá UB40

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB39

Tấm nhựa vân đá UB39

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB38

Tấm nhựa vân đá UB38

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB37

Tấm nhựa vân đá UB37

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB30

Tấm nhựa vân đá UB30

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB23

Tấm nhựa vân đá UB23

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB18

Tấm nhựa vân đá UB18

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB22

Tấm nhựa vân đá UB22

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB24

Tấm nhựa vân đá UB24

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB16

Tấm nhựa vân đá UB16

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB09

Tấm nhựa vân đá UB09

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB15

Tấm nhựa vân đá UB15

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB12

Tấm nhựa vân đá UB12

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB02

Tấm nhựa vân đá UB02

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB07

Tấm nhựa vân đá UB07

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB05

Tấm nhựa vân đá UB05

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB10

Tấm nhựa vân đá UB10

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB13

Tấm nhựa vân đá UB13

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB19

Tấm nhựa vân đá UB19

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB14

Tấm nhựa vân đá UB14

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB03

Tấm nhựa vân đá UB03

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB20

Tấm nhựa vân đá UB20

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB08

Tấm nhựa vân đá UB08

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB01

Tấm nhựa vân đá UB01

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm nhựa vân đá UB28

Tấm nhựa vân đá UB28

Liên hệ: 0902 353 307

Tấm Xuyên Sáng

Tấm xuyên sáng XS - 1807

Tấm xuyên sáng XS - 1807

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1801

Tấm xuyên sáng XS - 1801

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1802

Tấm xuyên sáng XS - 1802

Liên hệ: 0902 353 307
Tấm xuyên sáng XS - 1803

Tấm xuyên sáng XS - 1803

Liên hệ: 0902 353 307

Lam nhựa

Lam nhựa 24

Lam nhựa 24

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 23

Lam nhựa 23

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 22

Lam nhựa 22

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 21

Lam nhựa 21

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 20

Lam nhựa 20

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 19

Lam nhựa 19

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 18

Lam nhựa 18

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 17

Lam nhựa 17

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 1

Lam nhựa 1

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 2

Lam nhựa 2

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 3

Lam nhựa 3

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 4

Lam nhựa 4

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 5

Lam nhựa 5

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 6

Lam nhựa 6

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 7

Lam nhựa 7

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 8

Lam nhựa 8

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 9

Lam nhựa 9

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 10

Lam nhựa 10

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 11

Lam nhựa 11

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 12

Lam nhựa 12

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 13

Lam nhựa 13

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 14

Lam nhựa 14

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 15

Lam nhựa 15

Liên hệ: 0902 353 307
Lam nhựa 16

Lam nhựa 16

Liên hệ: 0902 353 307

CÔNG TY TNHH TM DV H & X

Trụ sở chính : 41 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
Hotline : 0902 353 307
Email : [email protected]
http://tamnhuavandapvc.com/

Thống kê truy cập